Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

aviation consulting

Tο άρτια εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της εταιρίας αναλαμβάνει επί 24ώρου βάσεως να παρέχει ιατρικές αναφορές προς φορείς υγείας, ασφαλιστικές εταιρίες του εξωτερικού, οι οποίοι λόγω διαφορετικής γλώσσας και μακρινής απόστασης, αδυνατούν να λάβουν ικανοποιητικές πληροφορίες για την ιατρική κατάσταση του ασφαλισμένου-πελάτη τους.